вівторок, 18 жовтня 2011 р.Слово "Інтернет" чули всі, навіть якщо ніколи не сиділи за комп'ютером.
Це всього-навсього джерело інформації і, за сумісництвом, засіб спілкування.
Чому б вам не скористатися такою корисною штукою?
А зробити це можна, абсолютно не напружуючись.
Покладіть цю книгу поруч із клавіатурою і постарайтеся точніше виконувати все, що рекомендують автори, - і у Всесвітній мережі ви швидко обживетися,

і з друзями попереписуєтесь, і настрій собі піднімете. 
А яка лавина інформації на вас обвалиться !..

Але комп'ютер це не тільки Інтернет. Перш за все комп'ютер потрібен для полегшення виконання певних завдань.
В цій книзі описано стандартні прийоми роботи в Mscrosoft Office 2010,
 для тих читачів, котрі вже добре вміють працювати на комп'ютері.

Наступна книга  більш детально розглядає апаратне забезпечення 
персональніх комп'ютерів , прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлює основи побудови комп'ютерних мереж, розглядає питання комп'ютерної безпеки.


Ці книги суто для студентів економічних спеціальностей.
У посібнику аналізуються фінансові системи 27 країн - членів Європейського Союзу.
Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли до ЄС у 2004 та 2007рр.
Посібник висвітлює комплекс теоретичних і практичних питань організації і методики стратегічного аналізу, розкриває сутність стратегічного аналузу та його роль в управлінні підприємством, методи і методику стратегічного аналізу.
 Особливу увагу приділено аналізу стратегічної виробничої діяльності підприємства, методиці стратегічного аналізу формування, розміщення та структури капіталу підприємства, порядку проведення стратегічного аналізу показників проектованої фінансової звітності. 
У монографії на основі широкої джерельної бази аналізуються макроекономічні та організаційно-управлінські аспекти розвитку національних платіжних систем, режими їх функціонування в умовах ринкової економіки.
Особлива увага приділяється питанням формування єдиного національного платіжного простору в Україні.
Пропонуються способи удосконалення національних платіжних систем з урахуванням глобалізаційно-інтеграційних трендів.
 
У  посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання формування та використання потенціалу праці на макро- та мікрорівні функціонування підприєств.
Наведено основи економіки праці з погляду мультидісциплінарних підходів до дослідження проблем працевикористання в ринковій економіці.

Для всих, кого цікавить тема права.

 Навчальний посібник складається з двох частин: загальної та особливої.
У загальній частині розглядаються фінансове право та держава,
а також проблемні питання публічних фінансів.
В особливій частині висвітлено бюджетне право, податкове право, банківське, страхове право та цінні папери як об'єкт правових відносин.

У підручнику висвітлено основні питання теорії Загальної частини
цивільного права.
Зроблено аналіз сучасного цивільного законодавства, а також розглядаються теоретичні погляди з основних проблем цивільного права.
Посібник складається з двох частин: загальної та особливої.
У загальній розглядаються предмет і метод адміністративного права, законодавчі акти, механізми адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.
В особливій частині розглянуто державне управління у сфері фінансів, торгівлі, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та інше.


Всім нашим читачам в нагоді стане наступна книга.

У підручнику добре висвітлено організацію захисту населення та майна, основи планування заходів цмивільного захисту, організації і здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях.
 Показано вплив уражаючих факторів на людей, об'єкти народного господарства, воду, продукти харчування.
Вам вже цікаво ? Приходьте !Немає коментарів:

Дописати коментар